Loạn luân chịch cô con dâu gợi dục đầu ti thâm Yua Mikami, có rất nhiều người đã chết vì không biết điều này, đó là một trong những căn nguyên của chứng thượng mã phong, phim sex loan luan tức là người đàn ông chết trên giường trong khi làm tình hoặc sau khi làm tình, cô con dâu đã dạy cho ông bố rất nhiều thứ, cô con dâu đã sống ỏ ba lan từ năm 12 tuổi, đọc rất nhiều sách trong vô số các lãnh vực, nhất là các sách và tạp chí về tình dục, những ngày hôm sau, vừa dạy lí thuyết, vừa thực hành, cô con dâu đã chỉ…