Thật sướng lúc làm tình em hàng xóm mặc bikini Momo Sakura, dữ dội ở bụng dưới và đến nhờ thục khám thử coi nó là bệnh gì, hôm nay chủ nhật, các phòng mạch đều đóng cửa nên em hàng xóm phải chạy đến đây nhờ mình khám, yến nói, thục mừng hớn hở trong lòng, chàng đoán biết cải vụ đau bụng này cũng chỉ là một cái cớ thôi, chàng nghĩ thầm trong bụng “hôm nay chắc chắn là ngày hên của mình rồi, nhìn cái bộ tịch em hàng xóm này dư sức cũng là biết bệnh nứng lồn rồi chứ không phải là bệnh đau bụng gì đâu, thục đi lấy nước cho yến, xem phim sex hay phang Momo Sakura khi quay trở lại chàng thấy em hàng xóm đang từ…