Thủ dâm rồi đụ em đồng nghiệp xinh đẹp vú nhỏ Minami Aizawa, đã khẽ hé nhìn minh, cái nhìn đờ đẫn nhưng chứa chan một thứ tình cảm, không, phải tình yêu, phim vlxx nhưng cũng là một thứ tình rất khó lý giải giữa những khách hàng đang hài lòng và một người phục vụ xứng đáng được yêu thương, minh trèo lên giường, quỳ xuống bên hai chân em đồng nghiệp, minh với tay lấy chiếc gối lót dưới mông em đồng nghiệp, em đồng nghiệp cong người phụ trợ, rồi để bản năng lên tiếng, không cần phải minh tạo ra áp lực nào nữa, hai chân em đồng nghiệp đã tự…